Mediahaven

DUURZAAM

Mediahaven is een zeer duurzame ontwikkeling. Speciale installaties voorzien het gebouw op volledig duurzame wijze in zijn warmte- en koudevraag.

Mediahaven presteert goed op alle vlakken, vanwege het bijzonder goede binnenklimaat, een EPC-waarde (Energie Prestatiecoëfficiënt) die 30% onder de landelijke norm ligt, een A+ label, de hoge belevingswaarde, de aanwezigheid van ruimte in en om het gebouw, voorzieningen in de directe omgeving en de goede ligging in Amsterdam.

Het duurzame karakter van de ontwikkeling wordt verder onderstreept door de keuze voor een duurzame financierder. Triodos Bank financiert vastgoedprojecten die een meerwaarde hebben op het gebied van levenskwaliteit. De mate van duurzaamheid wordt bepaald met de Triodos Toets voor Duurzaam Vastgoed oftewel het 4-p model van Triodos Vastgoedfonds. Hiermee worden de milieuaspecten (Planet), de sociale aspecten (People), de fysieke en ruimtelijke aspecten (Project) en de economische aspecten (Profit) onderzocht.

Om de duurzame doelstellingen van Mediahaven te waarborgen zal met de huurders een samenwerkingsovereenkomst voor duurzaam beheer worden aangegaan. Dit wil zeggen dat we streven naar een duurzaam beheer van de dagelijkse exploitatie en zorgen voor duurzame inkoop.